Het levensboek als verlengstuk van het geheugen

Als het geheugen iemand in de steek laat......

Elk mens is de moeite waard

Een korte cursus voor familieleden, vrienden of mantelzorgers die vóór en met een (beginnend) dementerende oudere een levensboek willen samenstellen. De meeste ouderen vinden het fijn om over het verleden te praten.
Wat is er mooier dan over vroeger vertellen terwijl er iemand aandachtig luistert!

Een levensboek met herinneringen aan een ver en dichtbij verleden helpt de dementerende te blijven communiceren met de mensen in de directe omgeving. Vaak ontdekken dementerenden de rode draad in hun leven en (her)ontdekken ze op deze manier de samenhang tussen verschillende levensfases.

In het levensboek blijven mooie en belangrijke herinneringen bewaard.

Kijken in zo'n persoonlijk boek geeft rust

  • De zoektocht in het leven van de oudere levert vaak verrassingen op
  • Het is belangrijk om het verhaal vast te leggen voor het te laat is
  • Veel verpleeghuizen en zorgcentra werken met levensboeken

Cursusinhoud

In 4 bijeenkomsten wordt u geholpen bij het maken van het boek
  • U krijgt handvatten voor het interviewen van de oudere. Bijv. welke vragen stel je en hoe stel je de vragen? Vraag je alles? Waar let je op? Wat doe je als er onverwachte en onvermoede herinneringen boven komen?
  • U krijgt ideeën aangereikt voor thema`s
  • U krijgt tips over de vormgeving

Tijdens de bijeenkomsten wisselt u ervaringen uit: u brengt elkaar op ideeën!

Werkt u liever alleen? Ook dat is mogelijk!