Vervolgcursus Van levensverhaal tot levensboek

Het boek is na de 6 bijeenkomsten niet af.

Niet iedereen lukt het om zonder hulp en tips het boek af te krijgen.
Voor degene die het boek af wil maken is deze vervolgcursus uitermate geschikt.
Deze cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten, 1 keer per maand.
U heeft dus ruim voldoende tijd om de opdrachten uit te werken.

Belangstellenden die elders een cursus hebben gevolgd of zelf al een eind op weg zijn, zijn van harte welkom.

Aandachtspunten tijdens de bijeenkomsten:

 • Uitwisseling ervaringen en ideeën
 • Het maken van een werkplan
 • Verschillende schrijfoefeningen
 • Herinneringsactivering
 • Aandacht voor het persoonlijke deel
 • De inleiding
 • De titel
 • Een slogan
 • Het boek opdragen aan iemand
 • Het nawoord
 • Illustratie buitenkant
 • Mogelijkheden qua drukwerk

Bij voldoende deelname start deze cursus eind januari/begin februari 2015